Projektid

Äsjalõppenud projektid

Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskusel on tänu Sotsiaalministeeriumi hasartmängumaksu toetusele teoksil projekt "Vaimse tervise riskiga noorte nõustamine".


Projekti raames on noortel võimalus saada tasuta psühholoogilist nõustamist vaimse tervise probleemide korral (depressioon, ärevus- ja paanikahäired, suitsidaalsus jms). Projekti eesmärgiks on õigeaegse sekkumisega ennetada probleemide süvenemist, aidata kaasa nende lahendamisel ning noorte elukvaliteedi taastamisel.


Tegevused toimuvad ajavahemikul septembrist 2020 kuni maini 2021.


Sihtgrupiks on Lõuna-Eesti noored vanuses 16-25 aastat: gümnaasiumi- ja kutsekoolide õpilased, üliõpilased ning mittetöötavad noored.


Palume täpsustada võimalust projektis osaleda keskuse töötajaga. Kontaktid leiad meie kodulehelt.Lõppenud projektid

Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskusel on tänu Hasartmängumaksu Nõukogu toetusele teoksil projekt "Nõustamisteenused vaimse tervise riskiga noortele".


Projekti raames on noortel võimalus saada tasuta psühholoogilist nõustamist vaimse tervise probleemide korral (depressioon, ärevus- ja paanikahäired, suitsidaalsus jms), eesmärgiga ennetada õigeaegse sekkumise läbi probleemide süvenemist. Klient saab kasutada individuaal-, paari- ja perenõustamist ning psühhoteraapiat.


Tegevused toimuvad ajavahemikul 02.2019 – 11.2019.
Sihtgrupiks on eelkõige Lõuna-Eesti noored vanuses 16-25 aastat (gümnaasiumi- ja kutsekoolide õpilased, üliõpilased ning mittetöötavad noored).


Palun täpsustada võimalust projektis osaleda keskuse töötajaga. Kontaktid leiad meie kodulehelt.
Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskusel on tänu Hasartmängumaksu Nõukogu toetusele teoksil projektid:

"Nõustamisteenuste kättesaadavuse suurendamine vaimse tervise probleemide korral Lõuna-Eesti noortele".


Projekti raames on noortel võimalus saada tasuta psühholoogilist nõustamist vaimse tervise probleemide korral (depressioon, ärevus- ja paanikahäired, suitsidaalsus jms), eesmärgiga ennetada õigeaegse sekkumise läbi probleemide süvenemist.


Klient saab kasutada individuaal-, paari- ja perenõustamist ning teraapiat.

Tegevused toimuvad ajavahemikul 02.2017 – 01.2018.


Sihtgrupiks on Lõuna-Eesti noored vanuses 15-24 aastat (gümnaasiumi- ja kutsekoolide õpilased, üliõpilased ning mittetöötavad noored).


Täpsustada palun sihtgruppi kuuluvust keskuse töötajatega. Kontaktid leiad meie kodulehelt.Vaimse tervise probleemide ennetamine Lõuna-Eesti lastel ja noortel.


Projekt aitab väljaspool Tartut elavatel lastel ja noortel saada vajalikku psühholoogilist abi, ennetamaks vaimse tervise probleemide teket (depressioon, ärevushäired, suitsidaalsus, antisotsiaalne käitumine jms); samuti ära hoida olemasolevate probleemide süvenemist.

Projekti kaasatutel on projekti raames võimalus saada nii individuaalset psühholoogilise nõustamist kui perenõustamist.

Tegevused toimuvad ajavahemikul 02.2014 - 01.2015. Sihtgrupiks on Lõuna-Eesti lapsed ja noored (s.o.Tartu-, Põlva-, Jõgeva-, Viljandi-, Võru- ja Valgamaalt)

Täpsustada palun sihtgruppi kuuluvust keskuse töötajatega!
Kontaktid leiad meie kodulehelt.Tänu Avatud Eesti Fondi rahastusele on Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskusel võimalik projekti “Psühhosotsiaalse toimetuleku  taastamine kriisiolukorda sattunud Lõuna-Eesti peredes” raames pakkuda TASUTA psühholoogilist abi Lõuna-Eesti (Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa) peredele ja nende liikmetele, kes on  majanduskriisi tõttu rahalistesse ja seeläbi psühholoogilistesse raskustesse sattunud.

Psühhosotsiaalse toimetuleku taastamine kriisiolukorda sattunud Lõuna-Eesti peredes

Tänu Avatud Eesti Fondi rahastusele oli Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskusel võimalik projekti “Kriisiolukorras Lõuna-Eesti perede toetamine psühholoogilise nõustamise kaudu” raames pakkuda TASUTA psühholoogilist abi Lõuna-Eesti (Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa) majanduskriisi tõttu rahalistes ja seeläbi psühholoogilistes raskustes olevate perede liikmetele.